Aktuality


14. - 18.8. 2019 v Kralupech nad Vltavou
Na kurzu se naučíte namíchat vlastní hliněný mix, lépe porozumíte práci s vápennými omítkami a dostane do ruky různé postupy.

Balíky je vhodné podložit nejméně dvěma vrstvami palet (na výšku min 20 cm), případně spodní vrstvu palet nahradit cihlami, jedna vrstva palet se ukazuje jako nedostatečná a balíky odspoda plesniví.

Na Životě

29.05.2019

Eliášovi nejspíš předběhli dobu o tolik, že jim ani po dvou letech spolupráce nerozumím úplně beze zbytku, zdají se mi z jiného světa, jen cítím a tuším něco krásného a užitečného v čem je budoucnost taková, že asi ani jiná být nemůže.