Aktuality


Pro vás, kteří zvažujete stavbu slaměného domu.
Informace, které pomůžou s rozhodnutím zda ze slámy ano či ne.
V případě, že ano, tak jakým způsobem.
Je určený i těm již rozhodnutým.
Co taková stavba obnáší?
Co je možné během procesu stavby i během užívání hotového domu očekávat?Na své si přijdou i architekti, projektanti, stavitelé anebo...

3. 11. 2019 ve slaměném domě v Rožnově pod Radhoštěm. Seminář a exkurze. Lektor Ing. Daniel Grmela + o zkušenosti ze stavby a užívání se podělí i majitelé/stavebníci/obyvatelé slaměného domu Petr Vlček a Pavlína Cidlíková.

Pro stavbu se používají balíky slámy vyrobené na poli běžným lisem. Takových lisů na malé slaměné balíky je v ČR asi 600 ks, avšak ne každý lis a ne každý výrobce umí dodat balíky dostatečně kvalitní.

Balíky je vhodné podložit nejméně dvěma vrstvami palet (na výšku min 20 cm), případně spodní vrstvu palet nahradit cihlami, jedna vrstva palet se ukazuje jako nedostatečná a balíky odspoda plesniví.

14. - 18.8. 2019 v Kralupech nad Vltavou
Na kurzu se naučíte namíchat vlastní hliněný mix, lépe porozumíte práci s vápennými omítkami a dostane do ruky různé postupy.